this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: De Riba is verboden
Author(s): CAPÉAU, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 25-30
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017614

Abstract :
Vergelijk volgende praktijken: Mijnheer De Rijk bezit een (financieel) kapitaal van 100.000 Bfr. en leent het geld uit aan Jan Vlijt die het investeert. Op het einde van het jaar vraag mijnheer De Rijk 110.000 Bfr. terug voor het geleend bedrag. Ook mijnheer Malik bezit een financieel kapitaal van 100.000 Bfr. Hij sluit het volgende contract af met Abd El Amal: vandaag verkoopt mijnheer Malik zijn meubelen voor 110.000 Bfr. aan Abd El Amal, betaalbaar binnen het jaar; Mijnheer Malik koopt zijn meubels evenwel onmiddellijk terug voor 100.000 Bfr., tegen contante betaling.

Beide praktijken zijn formeel gezien identiek. Nochtans zijn ze volgens het legaal-morele canon van de Islam fundamenteel verschillend van elkaar. Het dubbele verkoopscontract wordt wel eens geïnterpreteerd als een handige omzeiling van het vigerende intrestverbod in de Islam en dat is het in de praktijk ook zeker geweest. Het bracht de goedgelovige Mohammedaan blijkbaar niet in conflict met zijn geloofsovertuiging. Vanwaar dan toch dit intrestverbod, waar elke rechtgeaarde Moslim in woorden aan vasthoudt?

Download article