this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Recht en ethiek ten aanzien van de geneeskunde
Author(s): VAN NESTE, Fernand
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 8-16
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017612

Abstract :
Voor artsen is het onderscheid tussen recht en ethiek, tussen de juridische en morele vraagstelling niet altijd zo duidelijk. Toch zijn ethische en juridische benaderingswijzen voor hen geen theoretische bespiegelingen. Via de Code van geneeskundige plichtenleer, de mogelijke tuchtmaatregelen die door de orde kunnen worden genomen en de vele legale beschikkingen waaraan de uitoefening van de geneeskunde is onderworpen, worden het medische handelen, alsook het nadenken erover en vooral de beoordeling ervan, doorkruist door ethische én juridische redeneringen en beginselen.

Voor de arts rijst hierbij dikwijls de vraag: in welke mate verwoordt een bepaalde regel slechts een ethische verplichting of aanbeveling, is de regel de toepassing van een legale beschikking, of beide tegelijk?

Download article