PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorgen om zorg
Author(s): VAN BELLINGEN, Roland
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 1   Date: maart 2006   
Pages: 28-45
DOI: 10.2143/EPN.16.1.2005892

Abstract :
Een paar duizend jaar geleden waren er eens twee mensen onderweg. Ze liepen van de hoofdstad weg. Het waren immers woelige en onrustige tijden. Politici en andere beleidsverantwoordelijken hadden, ondanks betogingen, rellen en opstootjes beslissingen genomen waardoor hun dromen en idealen aan diggelen geslagen werden. Ze hadden er een kruis over gemaakt en daarom keerden ze de hoofdstad – het centrum én knooppunt van dat meewarig beleid – de rug toe. Ze plooiden zich meer en meer op zichzelf terug. Eigenlijk waren ze een beetje het noorden kwijt; ze zagen het zo goed niet meer zitten; ze werden wat mistroostig terwijl ze in druk gesprek waren met elkaar over ‘hoe het nu verder moest?’

download article
100.25.214.89.