PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: What's in a Name?
Subtitle: Over de gevaren van keuzevrijheid inzake naamgeving
Author(s): VANDEVELDE, Antoon
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 1   Date: maart 2006   
Pages: 3-11
DOI: 10.2143/EPN.16.1.2005890

Abstract :
Recent werden in verschillende landen voorstellen geformuleerd om af te stappen van de algemene regel van overdracht van patroniemen – het traditionele systeem waarbij de familienaam van de vader op de kinderen overgaat. In sommige voorstellen wil men de keuze van de naam van de kinderen aan de ouders over laten, soms zelfs aan de kinderen zelf. In andere gevallen wil men dan weer de algemene regel omkeren: de kinderen krijgen automatisch de naam van de moeder. In die richting gaat bijvoorbeeld een voorstel van de Vlaamse socialistische parlementsleden. Zelf ben ik niet erg voor deze voorstellen te vinden. In deze bijdrage zal ik enkele tegenargumenten ontwikkelen. Dit betekent niet dat ik tegen elke hervorming van het huidige systeem gekant ben.

download article
3.90.108.129.