this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een derde handschrift van Marcellianus' vertaling van Juan de la Cruz
Author(s): REYNAERT, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 1990   
Pages: 71-73
DOI: 10.2143/SDL.32.1.2005836

Abstract :
Toen ik onlangs, met het oog op het tweede deel van de Catalogus van Middelnederlandse handschriften van de Gentse Universiteitsbibliotheek, hs. 1327 van de collectie ter hand nam, werd me enerzijds spoedig duidelijk dat dit manuscript, als zijnde zeventiende-eeuws buiten de chronologische perken van die catalogus zou vallen; de inhoud van de codex leek me anderzijds dermate interessant, dat ik toch even op zoek ging naar mogelijke vermeldingen ervan in de codicologische of bibliografische literatuur.

Download article


54.80.252.84.