this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Lancelot in Utrecht
Author(s): WILLAERT, F.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 1990   
Pages: 51-70
DOI: 10.2143/SDL.32.1.2005835

Abstract :
Op het verschijnen van de delen 2 en 3 in de reeks 'Middelnederlandse Lancelotromans', produkten van het in Utrecht onder de leiding van W.P. Gerritsen lopende Lancelot-project, werd sinds verscheidene jaren met spanning gewacht. Hoewel mevrouw O.S.H. Lie reeds in 1979 in Berkeley over de Rotterdamse prozafragmenten was gepromoveerd, was de inhoud van haar proefschrift immers tot hiertoe, buiten een kleine schare van ingewijden, onbekend gebleven.

Download article


54.80.252.84.