this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: F.A. Snellaert als tekstuitgever
Subtitle: Deel II: Zijn editie van de 'Nederlandse Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen' (1869)
Author(s): DE SMEDT, M.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 3   Date: 1990   
Pages: 181-193
DOI: 10.2143/SDL.32.3.2005829

Abstract :
In een vorig artikel nam ik F.A. Snellaerts 'Alexander'-editie even onder de loep. Het zij mij geoorloofd thans de schijnwerper te richten op de tweede grote tekstuitgave waarvoor Snellaert in het kader van de 'Commission pour a publication des anciens monuments de la littérature flamande' van de Brusselse Academie tekende, met name de 'Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift, (...) uitgegeven (...)' van 1869.

Download article


54.80.252.84.