this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Potjesmiddelhoogduits in het Haagse liederenhandschrift?
Author(s): WINKELMAN, J.H.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 3   Date: 1990   
Pages: 167-179
DOI: 10.2143/SDL.32.3.2005828

Abstract :
In de Koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage wordt onder de signatuur 128E2 een codex bewaard, die in de mediƫvistiek het 'Haagse liederenhandschrift' wordt genoemd. Een oude aantekening aan het eind van het manuscript zegt ons: Dit boeck huert zo Joncher Johan, greve zo Nossou zo Vyanden, und Marien van Loen, zynre huysvrauwen. Graaf 'Johan' (Jan IV van Nassau-Dillenburg), geboren in 1410, trouwde in 1440 met gravin Maria van Loon. Hij stierf in 1475. De notitie in het handschrift moet derhalve uit de periode tussen 1440 en 1475 dateren. Alom wordt aangenomen dat de moeder van Jan IV, Johanna van Polanen, de opdrachtgeefster van het handschrift is geweest.

Download article


54.80.252.84.