this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: 'De natuur bezit sympathetische wonderen!'
Subtitle: Over P.F. van Kerckhovens Herinneringen uit Italiƫ (1854)
Author(s): PELCKMANS, P.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 3   Date: 1990   
Pages: 147-166
DOI: 10.2143/SDL.32.3.2005827

Abstract :
Wie negentiende-eeuwse realistische romans leest, krijgt licht de indruk dat de auteurs toen, na eeuwen conventionaliteit, eindelijk de moed vonden de wereld uit te beelden zoals die altijd al geweest was; hun eigen programmaschriften, waarin ze zich gretig afzetten tegen de sleur van het fatsoen of van het melodrama, slaan trouwens dikwijls een dergelijke toon aan. Vanuit het perspectief van de mentaliteitsgeschiedenis gaat de situatie er heel anders uitzien.

Download article


54.80.252.84.