this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Daar in zal goud zyn, wat men ziet
Subtitle: De alchemistische bronnen voor D. Lingelbachs De bekeerde alchimist (1680)
Author(s): LINDHOUT, K.M.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 4   Date: 1990   
Pages: 309-325
DOI: 10.2143/SDL.32.4.2005824

Abstract :
Op de ledenlijst van het in 1669 te Amsterdam opgerichte kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, komen we op de vierde plaats de naam van chirurgijn David Lingelbach tegen. Lingelbach, geboren in 1641, mag met elf op zijn naam staande toneelstukken tot de produktiefste leden van het kunstgenootschap worden gerekend. Tot de werken behoort De bekeerde alchemist, óf bedroogen bedrieger, een kluchtspel uit 1680, dat een hekeling van de alchemie behelst.

Download article


54.80.252.84.