this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Bedenkingen van de tekstbezorgster
Author(s): DEPREZ, A.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 1   Date: 1995   
Pages: 51-55
DOI: 10.2143/SDL.37.1.2003900

Abstract :
De heer Vandevoorde heeft gelijk. Met veel vriendelijke woorden en waardering voor het tot dusverre gepresteerde, wijst hij op een aantal leemten in de editie van het Verzameld Journalistiek Werk van Karel van de Woestijne en op één overbodigheid.

Download article


34.230.9.187.