this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Onbekend journalistiek werk van Karel van de Woestijne in de NRC
Author(s): VANDEVOORDE, H.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 1   Date: 1995   
Pages: 44-50
DOI: 10.2143/SDL.37.1.2003899

Abstract :
De uitgave van Karel van de Woestijnes journalistieke werk dat in de Nieuwe Rotterdamsche Courant verscheen, nadert haar einde. In deze kolommen is al meer dan een keer het indrukwekkende karakter ervan geprezen en zijn de tekstbezorgers, Ada Deprez en haar ploeg, geloofd om de vasthoudendheid waarmee ze deze editie hebben verwezenlijkt. De uitgave van het Verzameld journalistiek werk (VJW) zou oorpronkelijk tien delen beslaan, het zullen er vijftien worden, plus één extra deel voor het register. Daarmee lijkt de uitgave echter nog niet voltooid. J.J.M. Westenbroek wees er vroeger al op dat in deel zeven de lange telegrammen ontbreken die Van de Woestijne tussen 2 en 20 augustus 1914 doorseinde (Spiegel der Letteren, jg. 34, nr. 2). Jammer genoeg worden deze weglatingen nergens verantwoord. Dit wordt des te betreurenswaardiger naarmate ook de delen die aan dit deel zeven voorafgaan, systematisch dezelfde tekortkoming vertonen. Men kan alleen gissen naar de reden: misschien vonden de uitgevers de toeschrijving van de telegrammen twijfelachtig — ze zijn alleen met „(Part.)” getekend —, vonden ze de stukjes niet de moeite, of vreesden ze dat hun aantal de uitgave onnodig zou uitbreiden? In wat volgt wil ik aantonen dat om het even welk motief voor de weglating aangevoerd zou worden, deze omissie te betreuren valt.

Download article


54.224.117.125.