this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: 'Hij is een boek, zij is een boek, mijn boek is hun boek Tussenin'
Subtitle: Ivo Michiels als alchimist
Author(s): VAN UFFELEN, H.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 1   Date: 1995   
Pages: 1-14
DOI: 10.2143/SDL.37.1.2003896

Abstract :
De moderne auteur schrijft niet over, hij schrijft de werkelijkheid. Zijn straatrumoer is een demystificerend spel met de schijnbare hiërarchie tussen de polen die de realiteit bepalen: leven en dood, zwart en wit, goed en kwaad, mooi en lelijk enz. Hij schrijft in de ruimte tussen de beide uitersten. Hij creëert een wereld in woorden waarin de polen met elkaar verbonden worden, of waarin de polen zover uit elkaar gerukt worden dat ze verdwijnen en één worden, omdat de spanning die ze bepaalt nauwelijks nog te voelen is. Schrijven in de kloof of schrijven in de breedte zijn dan ook begrippen die in recente bijdragen over literatuur steeds weer en steeds vaker voorkomen.

Download article


34.230.9.187.