this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Louis Paul Boon en William Faulkner
Author(s): JANSSENS, M.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 249-262
DOI: 10.2143/SDL.39.3.2003801

Abstract :
Het verband tussen Louis Paul Boon, meer bepaald tussen zijn roman Menuet, verschenen in 1955, en het proza van William Faulkner maakt het voorwerp uit van dit beknopte referaat. Deze ‘case study’ is een fragment van een omvattend onderzoek van de weerklank, al of niet in de vorm van nabootsing, die Faulkners oeuvre sinds de jaren 1930 genoten heeft in de romanliteratuur over haast heel de literaire wereld — althans voorzover één mens dat onderzoeksveld nog kan overzien en in kaart brengen. Ik breng hier alvast verslag uit over een paar relaties tussen één boek van Boon en een paar teksten van Faulkner. Dit fragment moet te gelegenertijd worden ingepast in een veel ruimer comparatistisch onderzoek van de verspreiding van de zogenaamde ‘meervoudige ik-vertelling’, waar Menuet in elk geval een treffende illustratie van biedt. In mijn corpus, dat omzeggens nog dag aan dag aangroeit, zitten meer dan 150 andere ‘voorbeelden’ uit de meest verscheiden nationale letterkunden.

Download article