this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: William Faulkner's receptie en reputatie in Nederland, 1930-1970
Author(s): VISSER, I.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 231-247
DOI: 10.2143/SDL.39.3.2003800

Abstract :
Dit artikel bevat bevindingen van een recent onderzoek naar de receptie van Faulkners werk in de Nederlandse pers in de periode 1930-1970. Aan de basis van dit onderzoek ligt een aanzienlijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal op het gebied van de Nederlandse receptie van Amerikaanse literatuur, bijeengebracht gedurende enige jaren door assistenten en mederwerkers van de vakgroep Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor dit onderzoek werden afschriften en fotocopieën gemaakt van een grote hoeveelheid artikelen in kranten, tijdschriften en literaire uitgaven. Deze publicaties werden gekozen op een zo breed mogelijke basis; er werden geen literaire kwaliteitsnormen of andere soortgelijke maatstaven aangelegd. Criteria voor selectie waren dat de publicatie in de Nederlandse pers verscheen, en een duidelijke verwijzing naar de Nederlandse receptie van Amerikaanse literatuur diende te bevatten. De hoeveelheid materiaal die bijeengebracht kon worden uit zo’n verscheidenheid aan bronnen kan zeer indrukwekkend in omvang worden genoemd.

Download article