this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Herzog Librandus von Burgund
Subtitle: Ein frommer Fürst im Dickicht der niederländischen Legenda aurea-Tradition
Author(s): BERTELOOT, Amand
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 70    Issue: 2   Date: juni 1996   
Pages: 121-142
DOI: 10.2143/OGE.70.2.2003410

Abstract :
Een aantal opmerkelijke fouten in de Legenda aurea-vertaling van de ‘Bijbelvertaler van 1360’ wekt de indruk dat zijn Latijnse legger een moeilijk leesbaar handschrift met een hier en daar sterk ingekorte tekst moet zijn geweest. De vraag rijst waarom de zeer competente vertaler er de voorkeur aan gaf deze klaarblijkelijk onbetrouwbare bron zeer consciëntieus in het Nederlands te vertalen in plaats van naar een betere legger op zoek te gaan. De paradox wordt begrijpelijk wanneer men aanneemt dat de vertaler de bedoeling had zijn tekst aan de hand van een andere en betere legger te optimeren, maar hiertoe geen gelegenheid kreeg toen deze door voortijdige afschriften in omloop was gebracht. Het opvallende colofon in het oudste handschrift (Brugge, Sint-Janshospitaal), dat slechts een jaar jonger is dan de vertaling zelf, geeft enige aanleiding tot deze veronderstelling. Als de vertaler inderdaad slechts over een enkel gebrekkig Latijns handschrift beschikte en hij zijn tekst niet door een kritische lezer heeft laten corrigeren, dan staaft dit het vermoeden dat we hem eerder in een kartuizerklooster als Herne dan onder de benedictijnen van Affligem moeten zoeken.

Download article