PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oude Tiense huisnamen
Author(s): KEMPENEERS, P.
Journal: Naamkunde
Volume: 31    Issue: 3-4   Date: 1999   
Pages: 167-215
DOI: 10.2143/NK.31.3.2002966

Abstract :
In 1992-1999 stelde ik een gedetailleerde Historische Atlas van Tienen samen, waarin ik alle percelen en huizen optekende, met opgave van de kadasternummers van 1830 en de eigenaars van circa 1754 tot 1860. Deze Atlas is niet uitgegeven, maar diende als basis voor een werk, getiteld Thuis in Thienen dat in drie delen verscheen in november 1999.
Old Tienen House Names
In 1992-1999 I made a detailed Historical Atlas of Tienen (Tirlemont), wherein I mentioned all lots and houses, with an index of all cadastral numbers of 1830 and the owners from about 1754 to 1860. This Atlas has not been published, but served as a foundation for the trilogy At Home in Thienen that appeared in Novembre 1999.

download article
3.88.220.93.