PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Typologie van de middeleeuwse namen op -burg in de Nederlanden
Author(s): VAN LOON, J.
Journal: Naamkunde
Volume: 31    Issue: 3-4   Date: 1999   
Pages: 139-156
DOI: 10.2143/NK.31.3.2002964

Abstract :
Naar aanleiding van een omvangrijk onderzoek over de wordingsgeschiedenis van het begrip 'stad' in de middeleeuwen werd ik onvermijdelijk geconfronteerd met het woord burg. Tot in de 12e eeuw was burg namelijk in het Engels, Duits en Nederlands het gewone Germaanse woord voor 'stad'. Dat was echter niet de oorspronkelijke betekenis van het woord.
Typology of the medieval names ending on -burg in the Low Countries
Following a vast research on the origin of the idea 'city' in the Middle Ages I was inevitable confronted with the word 'borough'. Until the 12th century 'borough' was the common name for city in Dutch, English and German. This was not the original meaning tough.

download article
3.90.207.89.