PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intern lokaliserende preposities in Oudfriese oorkonden
Author(s): GILDEMACHER, K.F.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 117-149
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002102

Abstract :
De plaats, de rol en de functie van zogenaamde intern lokaliserende preposities in Oud(West)friese oorkondes worden in dit artikel behandeld. Uit het onderzoke bleek dat voornamelijk 'te' gebruikt werd, terwijl 'in' pas populair werd in de grote steden in de 15de eeuw. De keuze van een bepaald voorzetsel is bepaald door de status en positie van de genoemde plaats of door het tweede deel van de plaatsnaam.
Internally localising prepositions on Oldfrisian records
In this article will be discussed the place, role and function of so-called internal locating prepositions in Old(west)frisian records. It has been found that especially te has been in use, whilst in has grown popular in the major towns since the end of the 15th century. The choice of a certain proposition is determined either by the status and position of the mentioned settlement or by the second element of the Place Name.

download article
3.92.28.84.