PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Van humanistennaam tot humanistische familienaam
Subtitle: Ontstaan en ontwikkeling van een bijzonder type familienaam
Author(s): RENTENAAR, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 83-115
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002101

Abstract :
Wie wel eens een protestantse kerk binnenloopt kent ze natuurlijk, die zwarte houten borden waarop in gouden letters de namen van de predikanten zijn vermeld die daar sinds de Reformatie hebben gestaan. Wat daarbij opvalt is dat de achternamen van de zestiende- en zeventiende-eeuwse vertegenwoordigers van die professie typologisch gezien nogal afwijken van hun opvolgers uit latere tijden.
From Humanist Name to Humanist Last Name, The Origin and Development of a Special Type of Last Names
Those who have been in a protestant church is acquainted with the black woodden billboards with the names of the preachers who preached since the Reformation written in gold. Eyecatching is the typological different kind of last names the 16th- and 17th-century preachers bore in relation to their later successors.

download article
34.207.78.157.