this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De situatie van de christelijke minderheden in Noordoost-Syrië
Author(s): TEULE, Herman
Journal: Journal of Eastern Christian Studies
Volume: 53    Issue: 3-4   Date: 2001   
Pages: 291-300
DOI: 10.2143/JECS.53.3.1058

Abstract :
Deel 6 van de kroniek, specifiek uitgewerkt voor de oosterse kerken van Noordoost-Syrië.

Part 6 of the chronicle specifically worked out for the eastern churches of Northeastern Syria.