PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van anafylaxie
Author(s): KNOCKAERT DC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1165-1170
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002255

Abstract :
Voor de behandeling van anafylaxie zijn er geen op evidentie gebaseerde richtlijnen beschikbaar. Inzicht in de fysiopathologie verklaart de centrale rol van adrenaline en zuurstof in de behandeling. De therapie wordt aangepast aan de ernst van de reactie.
Voor huid- en onschuldige mucosale symptomen volstaat een antihistaminicum, voor bronchospasmen de klassieke bèta-2-bronchodilatatoren in verstuivervorm.
Voor de ernstige reacties met dreigende asfyxie en/of weerslag op de circulatie is adrenaline levensreddend, maar verkeerd gebruik kan fataal zijn. Kennis van de juiste toedieningsweg en dosis is dus essentieel. Volume-expansietherapie en corticosteroïden hebben slechts een beperkte rol.

Treatment of anaphylaxis
Treatment of acute anaphylaxis is based on pathophysiology and expert opinion rather than on evidence based guidelines due to the lack of well conducted clinical trials.
Adrenaline and oxygen are the cornerstone of the management of the more severe reactions and corticosteroids have no role in acute reactions. They are used to prevent and shorten protracted reactions. Treatment differs according to the severity of the anaphylactic reaction. Muco-cutaneous reactions are treated with antihistamines and beta-2-agonists are added for rapid relief of bronchospasm. Adrenaline is lifesaving in case of impending asphyxia and shock, but an inappropriate use of adrenaline may be fatal. Hence, exact knowledge of dose and route of administration of adrenaline is imperative. Adrenaline is also much more important than fluid therapy in case of hypotension.

download article
34.204.194.190.