PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tegaserod bij het obstipatie-predominante prikkelbaredarmsyndroom: de ultieme behandeling?
Author(s): VAN OUTRYVE S, VAN OUTRYVE M, PELCKMANS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1110-1117
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002245

Abstract :
Het prikkelbaredarmsyndroom (“irritable bowel syndrome”, IBS) is een veel voorkomende aandoening, gekenmerkt door abdominale pijn en een verstoord stoelgangpatroon, in afwezigheid van organisch lijden. De exacte etiologie is tot op heden nog steeds niet bekend. Motorische en sensorische veranderingen spelen echter een belangrijke rol, waarbij serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) een sleutelmolecule is.
Tegaserod is een partiële agonist van 5-HT4-receptoren. Toediening van deze medicatie lokt een peristaltische reflex uit, verandert de tonus van de gladdespiercellen en stimuleert de intestinale chloorsecretie.
Verschillende grote gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies werden uitgevoerd bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom en obstipatie. De therapeutische winst van tegaserod t.o.v. placebo varieerde van 5 tot 13% in de Kaukasische bevolking en bedroeg 21% in de Aziatische bevolking. De plaats van het nieuwe medicament bij mannen en bij kinderen jonger dan 18 jaar is nog niet bepaald. Voorlopig komen enkel volwassen vrouwen met het prikkelbaredarmsyndroom en obstipatie in aanmerking voor behandeling.
Tegaserod is echter veilig en heeft weinig bijwerkingen. Cardiale toxiciteit werd niet aangetoond. De goedkeuring van tegaserod in Europa wordt momenteel in overweging genomen.

Tegaserod: the ultimate treatment for constipation-predominant IBS?
The irritable bowel syndrome is one of the most frequent functional gastrointestinal disorders, characterised by an altered bowel function, abdominal pain and abdominal discomfort in the absence of any detectable biochemical or structural abnormality. The aetiology remains unknown. Motoric and sensoric alterations play an important role, with serotonin (5-hydroxytryptamin) as one of the key molecules.
Tegaserod, a partial 5-HT4-agonist, is the first drug known to be effective in providing relief from constipation, abdominal pain and bloating in patients with the constipation-predominant irritable bowel syndrome (IBS-C). Administration of tegaserod results in a stimulation of peristaltic reflexes and of gastrointestinal secretions. Several large randomised, double-blind, placebo-controlled trials have been performed to evaluate its efficacy. The therapeutic benefit of tegaserod in comparison with placebo ranges from 5 to 13% in the Caucasian population with IBS-C and is 21% in the Asia-Pacific population. The efficacy of this drug in the treatment of IBS-C has been demonstrated in women, but its place has not yet been determined in men and children.
Still the drug is safe, and according to multiple pharmacokinetic studies, no important drug-drug interactions have been so far reported. A study has just been completed to evaluate the efficacy of retreatment with tegaserod in IBS-C. The approval of the drug in Europe will partially depend upon the results of this study.

download article
3.80.4.76.