PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Impact van mentale stoornissen op het dagelijks functioneren van de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Author(s): BONNEWYN A, BRUFFAERTS R, VAN OYEN H, DEMAREST S, DEMYTTENAERE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1102-1109
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002244

Abstract :
Met deze bijdrage willen we de impact aantonen van mentale stoornissen (stemmings-, angst-, alcoholgerelateerde stoornissen) op het dagelijks functioneren in de Belgische bevolking.
2 419 niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen ouder dan 18 jaar werden in 2001 en 2002 geïnterviewd met behulp van een herwerkte versie van het Composite International Diagnostic Interview van de World Mental Health Surveys van de Wereldgezondheidsorganisatie (WMH-CIDI). Hiermee werd de aanwezigheid nagegaan van de bovenvermelde mentale stoornissen volgens de Diagnostic Manual of Mental Disorders, 4de versie (DSM-IV). Tevens werd de WHO Disablement Assessment Scale (WHODAS-2) afgenomen als maat van functionele beperkingen in het dagelijkse leven.
Stemmings- en angststoornissen zijn duidelijk geassocieerd met functionele beperkingen in het dagelijks functioneren en dit met betrekking tot sociale, emotionele en fysieke aspecten. Stemmingsstoornissen hebben de grootste impact: verschillende domeinen van functioneren worden aangetast, voornamelijk het sociale leven. Angststoornissen daarentegen zijn voornamelijk gerelateerd aan beperkingen met betrekking tot emotionele of fysieke aspecten. Personen met alcoholgerelateerde stoornissen melden weinig impact.
We besluiten dat mentale problemen een significante invloed hebben op het dagelijkse leven, zowel op persoonlijk, sociaal als professioneel gebied. Ook de economische impact van psychopathologie is bijgevolg aanzienlijk.

The impact of mental disorders on daily functioning in the Belgian community
This study reports the impact of mental disorders (mood, anxiety and alcohol disorders) on daily functioning in the Belgian community.
A representative sample of 2419 non-institutionalised Belgian adults (18+) was interviewed between 2001 and 2002 using the Composite International Diagnostic Interview of the World Mental Health Surveys of the World Health Organisation (WMH-CIDI). Common mental disorders (mood, anxiety and alcohol disorders – DSM-IV) and functional disabilities (WHO Disablement Assessment Scale – WHODAS-2) were assessed.
Mood and anxiety disorders were associated with substantial levels of disability: social, emotional and physical domains were affected. Mood disorders were found to exert the largest impact in different domains of daily functioning, although the social life was most affected. Anxiety disorders were, on the contrary, more associated with emotional and physical discomfort. Persons with a alcohol disorder reported a substantially low impact on their daily functioning.
We conclude that mental disorders have a significant impact on the daily functioning of several domains (personal, social and professional). Consequently, the economic impact of psychopathology is considerable.

download article
18.206.48.142.