PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De longen, vliegen en duiken
Author(s): DEMEDTS MG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 976-981
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002226

Abstract :
Vliegen en vooral grote hoogten en duiken houden een aantal ongunstige omgevingsomstandigheden, gezondheidsrisico’s en eventuele contra-indicaties in, die vooral in verband staan met de respiratoire conditie. De belangrijkste, doch niet de enige, wijzigingen in de omgeving behelzen de drukveranderingen en de hiermee samenhangende veranderingen in gasvolume en zuurstofspanning; deze veranderingen zijn onder water tegengesteld aan deze op grote hoogten. Screening van de geschiktheid voor vliegen, maar vooral van de geschiktheid voor tochten naar grote hoogten en voor duiken is dan ook primordiaal. Therapeutisch zijn vooral eventuele preventieve maatregelen aan te bevelen, daar curatieve maatregelen meestal in minder optimale omstandigheden moeten gebeuren en daardoor bijkomende risico’s inhouden.

The lungs, flying and diving
Flying and especially great height and diving are associated with a number of unfavourable environmental conditions, health risks and possible contra indications, which are greatly, but not exclusively, related to the respiratory condition. The most important, but not the only, changes in the environment are related to the pressure changes and the associated changes in gas volume and oxygen pressure; these changes are opposite under water versus at high altitude. Screening of the fitness to fly, but especially to travel to high altitude or to dive is, therefore, of utmost importance. Therapeutically, preventive measures are especially recommended, because curative management mostly has to be applied in less optimal circonstances and, therefore, comprises additional risks.

download article
18.207.238.169.