PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Kan kaakbotradiografie een bijdrage leveren tot osteoporosescreening?
Author(s): NACKAERTS O, JACOBS R, GIJBELS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 953-958
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002222

Abstract :
Osteoporose is een van de meest voorkomende ziekten bij ouderen. Door de vergrijzing van de bevolking en een kwalitatieve achteruitgang van voedings- en levenswijze zal de incidentie van deze aandoening verder toenemen. Zowel de patiëntenpopulatie als de gezondheidszorg hebben belang bij een vroegtijdige diagnose die preventieve maatregelen mogelijk maakt.
Vanuit de tandheelkunde wordt reeds geruime tijd gezocht naar een manier om aan het opsporen van osteoporosepatiënten bij te dragen door middel van screeningsinstrumenten. Deze laatste maken gebruik van intraorale en panoramische radiografieën, die routinematig gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel voor de tandarts.
Tot nu is en blijft DXA echter dé standaardmethode om osteoporosepatiënten op te sporen, en kan orale radiografie nog niet beschouwd worden als een screeningsmiddel voor osteoporose.

Can oral radiography serve as a screening tool for osteoporosis?
Osteoporosis is one of the most common diseases among elderly people. Because of the increasing elderly population and the qualitative deterioration of nutrition and lifestyle, the incidence of this bone disease will probably augment even more. The patient population as well as society in general are concerned by an early diagnosis, which makes preventive action possible.
There have been several attempts to find a screening method for osteoporosis, using oral radiographs. Both panoramic and intra-oral radiographs, routine diagnostic aids for dentists, have been used for this purpose.
Until now however, DXA is and stays the gold standard to detect persons with osteoporosis. Oral radiography can not yet be regarded as a screening tool for osteoporosis.

download article
18.232.55.175.