PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Bijwerkingen van niet-steroÏde anti-inflammatoire geneesmiddelen op de maagdarmtractus
Author(s): HIELE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 8   Date: 2005   
Pages: 581-588
DOI: 10.2143/TVG.61.8.5002155

Abstract :
Het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en acetylsalicylzuur geeft aanleiding tot een belangrijk risico van bijwerkingen ter hoogte van de maagdarmtractus. Tot de ernstige bijwerkingen behoort vooral de gastro-intestinale bloeding. Het veelvuldig gebruik van deze middelen geeft op bevolkingsniveau aanleiding tot een substantiële morbiditeit en zelfs mortaliteit.
Het risico van ernstige verwikkelingen is niet voor alle patiënten even groot. Er zijn duidelijke risicofactoren: hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik van corticosteroïden, antistollingstherapie en mogelijk ook bepaalde antidepressiva (SSRI’s), aanwezigheid van Helicobacter pylori, en – vooral – een vroegere ulcusverwikkeling. Ook de dosis en het type NSAID bepalen de grootte van het risico. Naast het spaarzaam gebruik van de NSAID’s kan in bepaalde omstandigheden gedacht worden aan preventieve strategieën, zoals het gebruik van COX-2-specifieke NSAID’s of het gelijktijdig gebruik van protonpompremmers of misoprostol. Deze maatregelen kunnen het risico van verwikkelingen met ongeveer 50% verlagen, wat aanvaardbaar kan zijn voor patiënten met een licht tot matig verhoogd risico, maar bij een zeer hoog initieel risico worden NSAID’s daarom nog niet veilig.

Gastrointestinal side effects of NSAID’s
The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and aspirin is associated with a high risk of gastro-intestinal side effects, of which gastro-intestinal bleeding is the most serious. The frequent use of this class of drugs induces considerable morbidity and mortality when considered on a population-based level.
Not all patients run the same risk, and risk factors can clearly be identified: high age, concomitant use of corticosteroids, anticoagulant therapy, and, probably, the use of certain antidepressive drugs (SSRIs), the presence of H. pylori, and a history of previous ulcer complications. Also the dose and type of NSAIDs influence the risk.
Besides careful use of NSAIDs, preventive strategies such as the use of COX-2-specific products, or concomitant use of proton pump blockers or misoprostol can be considered. These measures can decrease the complication rate with approximately fifty percent. This is acceptable for patients with a slightly or moderately increased risk, but not yet safe for patients with a very high initial risk profile.

download article
3.226.251.81.