PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wat leren zorgplannen ons over de pathologie en de hulpverleners in de complexe thuiszorg?
Author(s): AVONTS M, HEEREN J, VAN REMOORTERE B, DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 5   Date: 2005   
Pages: 354-360
DOI: 10.2143/TVG.61.5.5002113

Abstract :
De complexe thuiszorg wordt intenser en frequenter. Daarom is het belangrijk een idee te hebben welke aandoeningen aanwezig zijn en wat de ervaringen van de professionele hulpverleners zijn. In juli 2001 werd een vragenlijst verzonden aan huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, diensten gezinszorg en de mantelzorgers in Thuisgezondheidszorg Regio Mortsel. De vragenlijst peilde naar de taken van de professionele zorgverstrekkers, de behandelde aandoeningen, de steunfiguren, de samenwerking tussen de hulpverleners en de tijdsinvestering.
De analyse gebeurde op 181 bevraagde zorgplannen (responsratio 92%). De betrokken patiënten, van wie 69% vrouw is, hebben een mediane leeftijd van 88 jaar en gemiddeld een 498,65 dagen durend zorgplan.
De meest voorkomende aandoeningen zijn dementie (23%) en hypertensie (18%). De patiënten in de complexe thuiszorg leiden veelal aan een multipathologie (gemiddeld 3 aandoeningen per patiënt). De samenwerking verliep in de meeste gevallen goed tot zeer goed. Er konden geen significante verschillen gevonden worden in de samenwerking met de verschillende disciplines.
Hulpverleners uit de bevraagde disciplines hebben een verschillende inschatting van de steunfiguren.
De intensiteit van de complexe thuiszorg ligt erg hoog. De complexe thuiszorg wordt als zeer belastend ervaren door de mantelzorger ondanks een goede samenwerking met de professionele hulpverleners.

Do care plans produce information about morbidity and caregivers in home care?
Homecare becomes more frequent and more and more intense. Therefore it is important to have an idea about the occurring pathologies as well as the experience of the professional workers.
In july 2001, a questionnaire was sent to general practitioners, home nurses, physiotherapists, home help and the central carer in "Thuis Gezondheids Zorg Regio Mortsel". The questionnaire enquired after the tasks of the professional workers, the treated pathologies, the persons in whom patients find support, the cooperation between all the workers and the time-investment.
Analysing 181 careplans (response ratio of 92%), of whom 69% concerned female patients with a median age of 88 years (average duration of 498,65 days), the diseases were inventarised, dementia (23%) and hypertension (18%) being the most frequent problems. The patients in homecare suffer frequently from several pathologies (an average of 3 per patient). The cooperation between professionals amounted in 44% up to 100% of the patients as good up to very good. The various disciplines have a different view at the persons in whom patients find support: the most frequently cited are (in order of sequence): their own or children-in-law, their general practitioner, home nurse and home helper(s).
The intensity of home care is quite high. Homecare is experienced as very burdening by the central carer despite a good cooperation with the professional workers.

download article
3.226.97.214.