PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Misbruik en afhankelijkheid van vrij verkrijgbare codeïne- en efedrinebevattende hoestsiropen bij psychiatrische patiënten
Author(s): NAUDTS K, VREELING M, VAN DEN EYNDE F, BRAXEL E, AUDENAERT K, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1303-1309
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001983

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 28-jarige jongeman met mogelijk schizofrenie wordt besproken. Deze man werd binnen de 6 maanden tweemaal opgenomen met wanen en hallucinaties en duidelijke autonome arousal, vermoedelijk gerelateerd aan onttrekking. De diagnose van schizofrenie is echter moeilijk te stellen omdat deze jongeman een voorgeschiedenis heeft van misbruik van een vrij verkrijgbare hoestsiroop, genaamd Tux®. Dit preparaat bevat codeïne, efedrine en ethylmorfine. Gedurende 3 jaar gebruikte hij gemiddeld 1 fles van 250 ml per dag, wat overeenkomt met 166 mg codeïne en ongeveer 85 mg efedrine per dag. Codeïne veroorzaakt afhankelijkheid en is mogelijk hallucinogeen.
In de bespreking wordt een model voorgesteld volgens hetwelk codeïne via sensitisatie van de dopaminerge mesolimbische banen eventueel psychose-opwekkend kan zijn. Efedrine veroorzaakt afhankelijkheid en is hallucinogeen. Efedrine kan qua effect op het centrale zenuwstelsel worden vergeleken met amfetamine. Van beide stoffen worden kort de psychofarmacologie en de verslavende en hallucinogene eigenschappen besproken. In een besluit worden bedenkingen geformuleerd ten aanzien van de gevaren voor de volksgezondheid verbonden aan de vrije aflevering van soortgelijke preparaten.

Abuse and dependence of OTC available codeine and ephedrine containing cough syrups by psychiatric patients
We report on a case of a 28-year-old caucasian male patient with probable schizophrenia. Due to a 3 year abuse of an OTC cough syrup containing codeine, ephedrine and ethylmorphine, it is quite complicated to make a diagnosis. Two times in 6 months he received inpatient psychiatric care at the department of psychiatry (University Hospital Gent). Both times he suffered from delusions and hallucinations and withdrawal symptoms like sweating, dysphoria, tremor and tachycardia. He used, on average, 1 bottle of 250 ml a day, which is equal to 166 mg codeine and 85 mg ephedrine. Codeine can cause dependence and may induce psychosis. A theoretical model is presented by which codeine stimulates opiate-neurons and sensitizes the dopaminergic mesolimbic pathway. This sensitization could induce delusions and hallucinations. Ephedrine can also cause dependence and is hallucinogenic. The effect of ephedrine in the central nervous system is comparable to amphetamine. Psychopharmacology, dependence and psychosis-inducing properties of both substances are briefly discussed.
Comments on possible dangers for public health, considering the free distribution of this cough syrup are made. Cough syrup is cheap and easily available. This increases the risk of dependence or abuse although the dose of codeine and ephedrine is relatively low. Further research is warranted.

download article
3.94.202.172.