PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inflammatoire darmziekten en zwangerschap
Author(s): MOONS V, VAN ASSCHE G, VAN MENSEL K, SPITZ B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 811-818
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001889

Abstract :
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn aandoeningen die vaak voorkomen bij jonge mensen in het reproductieve stadium van hun leven. De vraag stelt zich dan ook naar fertiliteit, het verloop van de zwangerschap en het verloop van inflammatoire darmziekten (IBD) tijdens de zwangerschap en de postpartale periode. Deze aandoeningen zijn geen contra-indicatie voor een zwangerschap, doch men dient als patiënt en als behandelend arts goed op de hoogte te zijn van de mogelijke foetale en maternale verwikkelingen enerzijds en van het toegelaten medicatiegebruik anderzijds.
De meeste medicamenten die bij IBD gebruikt worden, kunnen tijdens de zwangerschap verder worden ingenomen, doch voorzichtigheid blijft geboden.
Chronische darmziekten zijn niet verantwoordelijk voor congenitale misvormingen, doch een lager geboortegewicht en een hoger sectiopercentage zijn wel duidelijk aanwezig.

Inflammatory bowel diseases and pregnancy
The prevalence of Crohn’s disease and ulcerative colitis is high in young adults during the reproductive stage of their lives. Gynaecologists, gastroenterologists and general practitioners are frequently confronted with questions from patients about fertility, complications of pregnancy and the use of medications. These illnesses are not a contraindication for pregnancy, but both patients and the treating physicians need to be aware of possible fetal and maternal complications and of the use of drugs such as immunosuppressives during pregnancy. Most of the drugs used to control inflammatory bowel diseases (IBD) can be used during pregnancy, but caution is mandatory. IBD do not account for congenital malformations, but a decreased average birth weight and a an increased rate of cesarian section are clearly present.

download article
18.207.240.230.