PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute appendicitis en zwangerschap: geen plaats voor conservatieve benadering
Author(s): PENNINCKX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 807-810
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001888

Abstract :
Acute appendicitis komt tijdens de zwangerschap niet vaker voor dan normaal (1/1.000 à 1/1.500). De diagnose berust in hoofdzaak op de klinische evaluatie: anamnese en klinisch onderzoek. Een snelle diagnostische en therapeutische beslissing is zeer belangrijk. Echografie is een adequaat diagnostisch hulpmiddel, maar minder in het derde trimester.
Er moet onmiddellijk heelkundig ingegrepen worden indien er klinische aanwijzingen zijn voor acute appendicitis of wanneer het echografisch onderzoek positief is. Een laparoscopische appendectomie kan veilig uitgevoerd worden in het eerste en tweede zwangerschapstrimester op voorwaarde dat het team ervaring heeft en specifieke richtlijnen in verband met laparoscopie tijdens de zwangerschap volgt. Een open appendectomie is aan te raden in het derde trimester. Preventieve perioperatieve tocolyse zou niet nuttig zijn.
Acute appendicitis tijdens de zwangerschap verhoogt het risico van abortus en premature geboorte. Het risico bedraagt ongeveer 2% bij acute appendicitis of een negatieve exploratie en kan oplopen tot 30% in geval van verwikkelde, geperforeerde appendicitis.

Acute appendicitis during pregnancy:surgery is immediately warranted
The incidence of acute appendicitis is not increased during pregnancy (1/1000 à 1/1200). The clinical evaluation, including history taking and physical examination, is essential for the diagnosis. A late diagnosis leads to a complicated appendicitis with an impact on the outcome of the pregnancy. Ultrasonography constitutes an adequate diagnostic tool, though less so during the third trimester.
Surgery is immediately warranted in case of clinical suspicion or positive ultrasound findings. Laparoscopic appendectomy can be safely performed in the first and second trimester by an experienced team respecting the guidelines for laparoscopy during pregnancy. Open appendectomy is to be preferred in the third trimester. Preventive peri-operative tocolyse is not indicated.
Acute appendicitis exerts an impact on the outcome of pregnancy. It is associated with up to 2% premature delivery or fetal loss in cases with negative findings or uncomplicated acute appendicitis, increasing to approximately 30% in case of perforation.

download article
18.207.240.230.