PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van galsteenlijden tijdens de zwangerschap
Author(s): VAN STEENBERGEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 800-806
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001887

Abstract :
De vorming van galstenen en -gruis wordt in de hand gewerkt door de vrouwelijke geslachtshormonen, nl. oestrogenen en progestagenen. Oestrogenen leiden tot een verhoogde biliaire excretie van cholesterol terwijl progestagenen een onderdrukkend effect hebben op de motiliteit van de galblaas en van het intestinaal stelsel, met secundair hieraan een wijziging van de galzuursamenstelling. Deze combinatie van veranderingen schept de ideale voorwaarden voor de vorming van cholesterolgalstenen en -gruis.
Galstenen worden, vanaf de puberteit, meer aangetroffen bij vrouwen dan bij mannen en hun vorming wordt sterk gestimuleerd door de zwangerschap. Tijdens het verloop van de zwangerschap kunnen er biliaire problemen optreden met vooral recidiverende galkolieken, al dan niet gepaard met pancreatitis.
De behandeling hiervan kan gebeuren door een endoscopische sfincterotomie of door een laparoscopische cholecystectomie. Deze behandelingen laten een verder asymptomatisch verloop van de zwangerschap en het postpartum toe. Na een endoscopische sfincterotomie kan gekozen worden voor een electieve cholecystectomie, voor een behandeling met galzouten, of voor een conservatief beleid. Deze laatste optie kan verdedigd worden aangezien een spontane verdwijning van galstenen en -gruis kan optreden na de zwangerschap.

Treatment of gallstone diseaseduring pregnancy
The formation of gallbladder stones and sludge is stimulated by female sex hormones. Oestrogens lead to an increased biliary output of cholesterol, whereas progestagens exert a negative impact on gallbladder and intestinal motility. Both changes lead to an increased risk of cholesterol stone formation.
Gallbladder stones are more frequently found in women than in men and their incidence markedly increases during pregnancy. As such, biliary symptoms with colics and pancreatitis may occur during pregnancy
These symptoms and complications can be treated either by endoscopic sphincterotomy or by laparoscopic cholecystectomy. The endoscopic treatment can be performed at any time during pregnancy. Adequate lead-shielding of the foetus and a minimum of fluoroscopy time have to be pursued. Laparoscopic cholecystectomy is best limited to the second trimester of pregnancy and should be performed at a low, 6-10 mm Hg, CO2-pneumoperitoneum. Both techniques can safely be performed and allow a further asymptomatic evolution of pregnancy and of the postpartum period. After endoscopic sphincterotomy, further therapy can consist of elective biliary surgery, of a treatment with ursodeoxycholic acid, or of a conservative expectant management. The latter option seems acceptable in view of the high frequency of spontaneous disappearance of stones and sludge after pregnancy.

download article
18.207.240.230.