PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorggebruik voor mentale stoornissen in België. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Author(s): BRUFFAERTS R, BONNEWYN A, VAN OYEN H, DEMAREST S, DEMYTTENAERE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 790-799
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001886

Abstract :
Doel. Beschrijven van het zorggebruik om emotionele redenen bij niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen.
Methode. Tussen april 2001 en juni 2002 werden 2.419 personen (18+) in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking mondeling geïnterviewd met behulp van de meest recente versie van het Composite International Diagnostic Interview (CIDI-2000). De aanwezigheid van een mentale stoornis in de laatste 12 maanden vóór het interview en het gebruik van zorgvoorzieningen om emotionele redenen werden nagegaan. Daarnaast werd ook nagegaan welke soort behandeling de personen kregen.
Resultaten. Een mentale stoornis kwam voor bij 11% van de respondenten, waarvan een op drie een professionele hulpverlener raadpleegde. Personen met een stemmingsstoornis raadpleegden vaker een hulpverlener (43%) dan diegenen met een angst- (38%) of een alcoholgerelateerde stoornis (17%). De huisarts werd het vaakst geraadpleegd, al dan niet in combinatie met een psychiater. Van diegenen die hulp zochten, kreeg de meerderheid een medicamenteuze behandeling (al dan niet in combinatie met een psychologische), maar ook kreeg tot 25% geen behandeling.
Besluit. In België is het gebruik van zorgvoorzieningen bij personen met een mentale stoornis ondermaats. Bovendien krijgt een aanzienlijke proportie van diegenen die hulp zochten geen doeltreffende behandeling.

Service use for mental disorders in Belgium Results from the European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Objective. To describe the service use for emotional reasons of non-institutionalised adults from Belgium.
Method. The study was conducted in Belgium between April 2001 and June 2002. Individuals aged 18 years and over who were not institutionalised were eligible for an at-home computer-assisted interview. A representative sample of 2419 participants were asked to report how frequently they consulted formal health services due to their emotions or mental health, the type of professional they consulted and the treatment they received as a result of their consultation in the previous year.
Results. About 11% of the participants reported a mental disorder in the past 12 months, of which one in three consulted formal health services in the previous 12 months. Service use was higher in persons with mood (43%) than in those with anxiety (38%) and alcohol disorders (17%). Most persons with mental disorders sought help in consulting their general practitioner, or combined it with consulting a psychiatrist. The majority from those who sought help received drug treatment (for some combined with psychological treatment). Up to one in four of those who sought help did not receive any treatment at all.
Conclusion. The study suggests that the use of health services in Belgium is limited among individuals with mental disorders. Moreover, from those who sought help, a considerable proportion did not receive any treatment. The factors associated with this limited access and their implications deserve further research.

download article
35.173.48.53.