PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zijn ozon en hitte schadelijk voor de luchtwegen?
Author(s): VAN PUIJENBROEK R, NEMERY B, DUPONT LJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 752-762
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001882

Abstract :
Ozon (O3) ontstaat wanneer vluchtige organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden (NOx) onder invloed van zonlicht chemisch reageren. Proefpersonen, die in een laboratorium werden blootgesteld aan hoge concentraties O3, ontwikkelen een omkeerbare daling van de longfunctie. Dit gaat vaak gepaard met symptomen zoals luchtweghyperreactiviteit en longontsteking. De geleidelijke afname van de longfunctie, zoals vastgesteld door longfunctietests in het laboratorium, werd ook vastgesteld bij kinderen die waren blootgesteld aan dagelijkse O3-niveaus (op zomerkamp) en bij volwassenen die buitenshuis fysiek actief bezig waren. Schommelingen van de dagelijkse O3-niveaus zijn geassocieerd met een toename van de morbiditeit bij astmapatiënten. Het in kaart brengen van de negatieve effecten van de chronische blootstelling aan dagelijkse hoeveelheden ozon blijft moeilijk, aangezien er ook andere vervuilers aanwezig zijn, onder andere "particulate matter" (PM10). De door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) opgestelde en door de Europese Unie (EU) overgenomen standaard (120 µg/m3 gemiddelde uurwaarde gemeten gedurende acht uur) is bedoeld om kwetsbare personen beter te beschermen.
Bij een hittegolf is het waarschijnlijk dat luchtverontreiniging en warmte elkaars effecten versterken.

Respiratory effects of ozone and heat
Although the effects of ozone on respiration are well studied, much controversy still exists about its general effects. The influence of the weather is well less studied as a single variable, but is sporadically taken into account in studies about ozone. High peaks of O3-exposure during summertime are a reason for significant complaints by people exercising outdoors and by patients with asthma. These effects are likely to take place from an O3-level of 0.06 ppm onwards. One epidemiological study suggests that chronic exposure to ambient levels of O3 may result in a permanent small though significant decrease of FEV1. Evidence is still lacking of O3 induced respiratory diseases, especially of asthma. During high O3-levels in summertime general measurements for the population are warranted. Further conclusions are difficult to be drawn because of the occurrence of interfering factors.

download article
35.173.48.53.