PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Montelukast voor de behandeling van kinderen met astma. Een literatuuroverzicht
Author(s): DE BOECK C, BODART E, DE BAETS F, DE BILDERLING G, DESAGER K, FRANCKX H, HELLINCKX J, LECLERCQ-FOUCART J, MALFROOT A, MOSSAY C, PIERART F, PROESMANS M, RAES M, VANDAELE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 745-751
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001881

Abstract :
Montelukast maakt deel uit van de leukotrieenreceptorantagonisten (LTRA’s). Montelukast verbetert bij kinderen met astma zowel de symptomen als de longfunctie. Tevens vermindert dit medicijn de luchtwegontsteking. Montelukast had in verscheidene grote studies bij kinderen vanaf 5-6 jaar niet meer bijwerkingen dan placebo. Bij kinderen van 2 tot 5 jaar werd slechts een beperkt aantal studies uitgevoerd. Dit geldt echter ook voor het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) en andere medicaties in deze groep. Montelukast is interessant omwille van de orale toediening.
De ICS blijven de eerstekeuzebehandeling voor astma bij kinderen. De meeste kinderen hebben een goede astmacontrole mits inname van ICS in lage dosis (≤ 400 mg budesonide-equivalent). Gelet op de vlakke dosis-effectcurve is bij onvoldoende symptoomcontrole slechts een beperkte verhoging van de ICS-dosis verantwoord. Bij dosissen boven 400-800 mg budesonide-equivalent neemt de kans op bijwerkingen fors toe en is het beter een tweede medicijn te associëren. Indien nodig kan montelukast dan voorgesteld worden als therapie complementair aan ICS. Hierbij komt het geneesmiddel in competitie met langwerkende bèta-agonisten (LABA). Bij kinderen ouder dan 6 jaar genieten LABA’s de voorkeur. Bij kinderen jonger dan 6 jaar verdient montelukast voorlopig de voorkeur, omdat er in deze leeftijdscategorie bijna geen ervaring is met toediening van LABA’s.

Montelukast for the treatment of children with asthma: a review
In children with asthma, montelukast, a leukotriene receptor antagonist, improves symptoms as well as lung function. In addition, the drug decreases airway inflammation. In several large scale trials in children older than 5-6 years, montelukast did not have more side effects than placebo. A more limited number of studies have been performed in children 2 to 5 years of age. Montelukast is an interesting asthma drug because it can be administered orally.
Inhaled corticosteroids (ICS) remain first line therapy for children with asthma: they are the most efficacious drug and have been studied extensively. The majority of children will have excellent control of asthma symptoms when treated with low to medium doses of ICS (≤ 400 mcg of budesonide equivalent). Because of the flat dose response curve, only a limited increase in the daily dose of ICS is advised when symptom control is insufficient. In addition, daily steroid doses exceeding 400 to 800 mcg of budesonide equivalent, carry an increased risk of side effects. Adding a second asthma drug rather than further increasing the steroid dose, is then preferred. If needed, montelukast can thus be added to the treatment with ICS. In this indication, the drug competes with long acting bronchodilators (LABA). In children older than 6 years of age, LABA are preferred. In children younger than 6 years old, montelukast is the preferred drug as the experience with LABA is too limited in this age category.

download article
18.207.240.230.