PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute benigne myositis op kinderleeftijd: een aparte entiteit
Author(s): VANDEKERCKHOVE K, VAN GYSEL D, DE BRANDT C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 711-714
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001873

Abstract :
Acute benigne myositis op kinderleeftijd is een vorm van myositis met een zeer goede prognose. De typische anamnese van een kind dat weigert te stappen en een heel karakteristiek gangpatroon vertoont (op de tippen van de tenen en met de knieën in flexie, of met een wijdbeense stijvebenengang), enkele dagen na het doormaken van een virale infectie, vormt de sleutel tot de diagnose. Klinisch vindt men een pijnlijke palpatie van de kuiten en een beperkte dorsiflexie. Aanwezigheid van normale reflexen, normale spiertonus en sensitiviteit zijn essentieel. Aanvullende technische onderzoeken kunnen helpen bij het uitwerken van de differentiaaldiagnose, maar zijn eigenlijk overbodig.
Deze aandoening is zelfbeperkend en vereist enkel rust en analgetica.

Acute benign childhood myositis
Acute benign childhood myositis is a type of myositis with a very good outcome. A history of a child refusing to walk or presenting with a typical gait pattern (on the toes with knees in flexion or with a wide-based, stiff-legged gait), some days after a viral infection, is characteristic for this disease. Clinical findings include a painful palpation of the calves and limited dorsiflexion of the ankles. Peripheral reflexes, muscle tonus and sensitivity are normal. As the clinical picture is pathognomonic, further investigations are not necessary.
The disease is self-limiting. Treatment consists of rest and analgetics.

download article
3.80.4.76.