PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Postoperatieve zorgen en verwikkelingen bij cataractchirurgie: de rol van de huisarts na de daghospitalisatie
Author(s): VERBRAEKEN H, COPPENS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 552-558
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001847

Abstract :
Dit artikel geeft een overzicht van de postoperatieve zorgen en de verwikkelingen bij cataractchirurgie. Na een korte bespreking van de ontwikkeling van de daghospitalisatie en de daarbij betrokken voorwaarden, worden eerst algemene postoperatieve problemen zoals braken en nausea besproken. Hierna worden de meer specifieke oftalmologische postoperatieve verwikkelingen uiteengezet zoals uveïtis, oculaire hypertensie en endoftalmitis. Ten slotte worden de algemene bijwerkingen van het collyrium aangegeven.

Complications and postoperative care after cataract surgery: the role of the family doctor
This article describes the complications and postoperative care after cataract surgery. The development and the rules of one-day hospitalisation are discussed. Next general postoperative problems such as nausea, vomiting and pain, as well as their possible treatment, are reviewed. Finally more specific postoperative ophthalmological complications such as uveitis, ocular hypertension and endophthalmitis are discussed. General side-effects of some ocular drops are mentioned.

download article
35.168.112.145.