PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Smaak in de oncologie
Author(s): MAES A, HUYGH I, EVERS G, VAN OOSTEROM A, VAN DEN BOGAERT W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 533-539
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001844

Abstract :
De smaakzin is een fundamenteel zintuig dat verschillende functies vervult bij de meeste levende wezens, ook bij de mens. Smaakstoornissen, voornamelijk smaakverlies (hypo- en ageusie) en slechte/verkeerde smaak (dysgeusie), zijn vaak gehoorde klachten in de oncologie. Zulke smaakstoornissen hebben bij de kankerpatiënt verschillende oorzaken. Deze kunnen zowel te wijten zijn aan het gezwel zelf, als aan de therapie (chirurgie, radiotherapie, cytostatica, andere behandelingen).
Medici besteden meestal weinig aandacht aan deze klachten. Nochtans verstoren smaakstoornissen in hoge mate de algemene levenskwaliteit van de patiënt. Bovendien kunnen ze leiden tot anorexie en gewichtsdaling.
Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende smaakstoornissen voorkomend bij kankerpatiënten. Tevens worden een aantal concrete richtlijnen aangereikt voor het aanpakken van dit probleem.

Taste in oncology
Taste is an important sense organ withmultiple functions in living organisms, also in humans. Taste disorders, especially loss of taste (hypo- or agusia) and bad taste (dysgusia)frequently occur in cancer patients. There are several causes related either to the cancer itself or to the treatment (surgery, radiation therapy, chemotherapy, other drugs).
Many physicians pay relatively little attention to these complaints. However, taste loss can significantly impair the quality of life of the patient. Moreover, it can cause anorexia and weight loss.
An overview is presented of the different taste disorders which can occur in cancer patients, and their causes. Practical guidelines are proposed for the management of this problem.

download article
34.236.38.146.