PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het foetaal echocardiografisch onderzoek: screening, mogelijkheden en beperkingen
Author(s): WITTERS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 529-532
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001843

Abstract :
Hartafwijkingen komen voor bij 1% van de levendgeborenen.
De prenatale diagnose van cardiopathieën is belangrijk om een directe opvang van de pasgeborene te kunnen verzorgen, vooral bij cardiopathieën met een snelle neonatale decompensatie.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de indicaties, mogelijkheden en beperkingen van het echocardiologisch onderzoek van de foetus.

Fetal echocardiography: indications, possibilities and limitations
Cardiac anomalies are present in 1% of newborns.
The prenatal diagnosis of cardiopathies is important to provide immediate care in a tertiary center of those heart anomalies with rapid neonatal decompensation.
In this article the author gives an overview of the indications, possibilities and limitations of fetal echocardiography.

download article
35.173.48.53.