PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Waarheidsmededeling bij de ziekte van Alzheimer
Author(s): LEMEY L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 523-528
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001842

Abstract :
Recente evoluties in de benadering van patiënten met de ziekte van Alzheimer (cf. ontwikkeling van acetylcholinesteraseremmers, goed geïnformeerd breed publiek) stimuleren de tendens om de diagnose te stellen in vroegere stadia dan tot voor kort het geval was. De problematiek van het al dan niet mededelen van deze diagnose komt hierdoor meer op de voorgrond te staan.
In deze bijdrage poog ik deze problematiek te belichten vanuit verschillende invalshoeken (cultureel, juridisch, deontologisch, ethisch, psychologisch). Er wordt gepleit om het mededelen van de diagnose te zien als een ingangspoort tot uitbouw van onze therapeutische relatie met de dementerende patiënt.

Truth telling and Alzheimer’s disease
Recent evolutions in care for people with Alzheimer’s disease (development of cognitive enhancing drugs, wider public awareness of dementia) resulted in diagnostic procedures in earlier phases of the disease than before. Questions concerning eventual disclosure of the diagnosis are becoming more prominent.
This article attempts to discuss this problem from different perspectives (cultural, legal, deontological, ethical, psychological). The author argues in favour of considering the disclosure of the diagnosis as an opportunity for further strengthening the therapeutic relationship with the dementing patient.

download article
35.171.146.16.