PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aandacht voor de partner van de patiënt met snurken of obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS)
Author(s): BOUDEWYNS A, VAN DE HEYNING PH
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 24   Date: 2003   
Pages: 1550-1554
DOI: 10.2143/TVG.59.24.5001761

Abstract :
Snurken en het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) gaan gepaard met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en hebben een negatieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënt.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de gevolgen van deze aandoeningen voor de partner van de patiënt. Het is immers duidelijk aangetoond dat ook de levenskwaliteit van deze laatste negatief wordt beïnvloed door de symptomen van OSAS: luid snurken, hypersomnolentie, prikkelbaarheid enz. Daartegenover staat dat de behandeling van snurken en OSAS een positieve invloed kan hebben op de levenskwaliteit van de partner. Bij elke evaluatie en behandeling van een patiënt met snurken en/of OSAS is het daarom wenselijk ook de partner te betrekken.

Focus on the partner of snores and patients with obstructive sleep apnea syndrome
Snoring and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) are associated with an increased cardiovascular risk and an adverse impact on life quality of the patient. In this paper, attention is paid to the partner of the snoring or sleepapneic patient. Snoring and OSAS may exert significant health consequences on both the patient and his partner. Loud snoring, daytime sleepiness, irritability or a depressed mood may cause a deterioration of the partner’s sleepquality or quality of life. On the other hand, it has been demonstrated that surgical or medical treatment of snoring and OSAS, ameliorates the quality of life for both patient and partner. We strongly recommend requesting the participation of the partner in the diagnostic work-up and treatment program of patients with snoring and OSAS.

download article
34.204.175.38.