PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endoluminale gastroplicatie (Endocinch®) in de behandeling van reflux bestand tegen protonpompremmers
Author(s): ARTS J, LERUT T, RUTGEERTS P, JANSSENS J, TACK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 24   Date: 2003   
Pages: 1542-1549
DOI: 10.2143/TVG.59.24.5001760

Abstract :
Recente publicaties toonden aan dat endoluminale gastroplicatie (EG) een nieuwe therapeutische optie is in de behandeling van gastro-oesofageale reflux. Het doel van deze prospectieve studie is de symptomatische en objectieve evolutie na te gaan bij patiënten, refractair tegen de behandeling met PPI’s. Twintig consecutieve patiënten met blijvende typische of atypische refluxklachten behandeld met een dubbele dosis PPI’s of met een combinatie van PPI’s met H2-receptorantagonisten, prokinetica of baclofen gedurende 2 maanden werden in de studie opgenomen voor een EG (Endocinch®). De symptomen werden ingeschat voor en na 1, 3 en 12 maanden. Een 24-uurs-pH-meting en een gastroscopie werden uitgevoerd voor en na 1 en 12 maanden. Alle resultaten worden weergegeven als een gemiddelde ± standaarddeviatie en geanalyseerd aan de hand van een Student-t-test. Twintig patiënten (10 vrouwen, gemiddelde leeftijd 44,7 ± 10,9 jaar) werden opgenomen. Indien er geen symptomatische verbetering optrad, werd een bijkomende ingreep uitgevoerd. Keelpijn en milde epigastrische last gedurende maximaal drie dagen waren de enige bijwerkingen die werden genoteerd. Na 3 maanden verbeterde een EG significant de symptoomscore en pH-monitoring, met volledige normalisatie van de pH-monitoring (< 4% van de tijd) bij 7 patiënten. PPI’s werden gestopt bij 13 patiënten van wie 2 patiënten verder H2-receptorantagonisten en één cisapride verder innamen. Na 1 jaar was er nog steeds een significante verbetering van de symptoomscore en pH-monitoring.

Endoluminal gastroplication (Endocinch®) in gerd patients refractory to PPIs
In a subset of patients with gastroesophageal reflux disease (GERD), symptoms persist in spite of proton pump inhibitor (PPI) therapy. Recently, endoscopic gastroplication (EG) was reported to provide a novel therapeutic option in GERD. Aim: To evaluate symptomatic and objective outcome of EG in GERD patients refractory to PPIs. Methods: Consecutive GERD patients with persisting typical or atypical reflux symptoms under at least 2 months of double dose PPI’s were recruited for EG (Endocinch®). Exclusion criteria were age <18, high grade esophagitis including Barrett’s and hiatal hernia > 3 cm. Symptoms were evaluated before and 1, 3 and 12 months after the EG; 24 hour pH monitoring off PPIs was performed before and after 3 and 12 months. All data are given as mean ± SD and were analyzed by Student’s t test. Results: 20 patients (10 females, mean age 44.7 ± 10.9 years) were recruited. Under conscious sedation with midazolam (6 ± 2 mg) and pethidine (53 ± 5 mg), a mean of 2.0 ± 0.2 sutures were applied during a mean procedure time of 33 ± 6 min. In case of inadequate symptom relief additional stitches were created during another procedure. Throat ache and mild epigastric pain up to 3 days after the procedure were the only adverse events. At 3 and 12 months symptoms (11.6 ± 6 vs. 6.2 ± 4, p < 0.01 and 7.1 ± 4.5, p <0.05) as well as pH monitoring (% time pH <4: 17.0 ± 11.1 vs. 8.1 ± 5.7%, p <0.01 and 9.8 ± 4.1% p <0.01; DeMeester score: 62.5 ± 42 vs. 31.8 ± 21.3 p <0.01 and 40.6 ± 19.6, p <0.05) significantly improved. pH monitoring was normalized (< 4% of time) in 7 patients after 3 months. PPIs could be stopped in 13 patients, with 2 patients still using H2-blockers and one cisapride after 3 months. Conclusion: EG provides symptomatic and objective relief to at least a subset of GERD patients refractory to high dose PPIs. Some patients need several procedures.

download article
3.80.4.76.