PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van febriele neutropenie gebaseerd op risicostratificatie: (wanneer) is ambulante therapie haalbaar?
Author(s): MAERTENS J, VERHOEF G, DELFORGE M, THEUNISSEN K, VERBURGH E, LOUW V, BOOGAERTS MA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1263-1268
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001715

Abstract :
Neutropenische koorts is een medische urgentie en vereist een onmiddellijke empirische therapie met breedspectrumantibiotica. Tot voor kort ging dit steeds gepaard met een ziekenhuisopname. Op basis van recentelijk ontwikkelde en gevalideerde modellen voor risicostratificatie kan bij patiënten met een laag risico van verwikkelingen een ambulante aanpak worden overwogen.

Risk-adapted strategies in febrile neutropenia
The development of fever during an episode of neutropenia requires the immediate initiation of broad-spectrum antibiotics. New risk-adapted stratifications may identify those patients who require hospitalisation and those who can be treated safely as an out-patient.

download article
3.236.59.63.