PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vaccinatie tegen meningokokken C in België. Kroniek en context van een federaal-regionale campagne
Author(s): THEETEN H, VAN DAMME P, CARION F, VAN LOOVEREN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1239-1251
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001712

Abstract :
De industrie slaagde er recentelijk in om efficiënte geconjugeerde vaccins te ontwikkelen tegen serogroep-C-meningokokken. Relatief kort na hun verschijnen op de Belgische markt werden zij reeds gedeeltelijk opgenomen in een algemene vaccinatiecampagne, die een zeer verschillende vorm en timing kent in de verschillende gemeenschappen. Dit is gedeeltelijk te verklaren vanuit de snelle stijging van het aantal meningokokken-C-infecties in deze periode, die het duidelijkst waarneembaar was in Vlaanderen (incidentie 5,7/100.000 in 2001). Een nauwkeurige analyse van het besluitvormingsproces, beschreven in dit artikel, toont dat een opvallend groot aantal actoren hebben bijgedragen tot deze campagne. Ze vormen bovendien een verscheiden geheel van regionale, federale en privé-componenten.
De start van de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk in november 1999 met pas gecommercialiseerde geconjugeerde meningokokken-C-vaccins leidde tot een discussie binnen de federale Hoge Gezondheidsraad, waar het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wees op een nakend Belgisch meningokokkenprobleem. Kort nadat het eerste van deze vaccins op de Belgische markt verscheen, kwamen vanuit Vlaanderen alarmerende signalen, die leidden tot de lancering van een Vlaamse campagne in juli 2001 voor een beperkte doelgroep. Vervolgens startten mutualiteiten ruimere terugbetalingsinitiatieven op Belgisch vlak. Uiteindelijk sprong de federale overheid bij, op voorwaarde van Vlaamse én Waalse deelname, waardoor in 2002 het vaccin gratis ter beschikking gesteld werd voor de hele Belgische leeftijdsgroep van 1 t.e.m. 6 jaar. Vlaanderen vaccineert ook de leeftijdsgroep van 15-18 jaar, met federale deelname.

The vaccination campaign against meningococcal C serogroup disease in Belgium: backgrounds and chronology of decision making
Efficient meningococcal C conjugate vaccines have been developed in recent years. Relatively soon after being licensed in Belgium, they were already used in a national vaccination campaign which differed markedly between the two communities, Flanders and Wallonia. This can partially be explained by the steep rise of the number of cases of meningococcal disease in this period, which was most obvious in Flanders (incidence 5.7/100.000 in 2001). A detailed analysis of the decision making process, presented in this paper, reveals that quite a number of actors contributed to the decision of this campaign. Moreover, it became a very diversified and complex puzzle of regional, federal and private components.
The start of the universal meningococcal C campaign was made by the federal Health Council, who advised to vaccinate the population between 1 and 19 years old. Next, in July 2001, the Flemish Minister of Health announced a regional Flemish vaccination campaign for children aged 15 months. Before this could start, local health insurances launched national reimbursement campaigns, initially for children aged between 16 months and 4 years.
A financial agreement between the federal and regional governments procured Flanders the opportunity to extend its campaign twice, allowing to vaccinate the age groups between resp. 1 and 6 years, resp. 15 and 18 years in 2002, on the one hand, and the French community with a more limited campaign for the age group between 1 and 6 years, on the other hand.

download article
34.204.175.38.