PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Epstein-Barr-virusinfectie: van "kissing disease" tot lymfoom
Author(s): DE PAEPE P, VAN DEN BROECKE C, CUVELIER C, PRAET M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 931-937
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001654

Abstract :
Het Epstein-Barr-virus (EBV), een herpesvirus, is een van de meest verspreide virussen ter wereld. De associatie tussen het EBV, het Burkitt-lymfoom en het nasofaryngeaal carcinoom is reeds langer bekend.
De aids-problematiek heeft de rol van het EBV in het ontstaan van maligne tumoren verder onthuld en het virus wordt dankzij de polymerasekettingreactietest en insituhybridisatietechnieken met steeds meer aandoeningen in verband gebracht. Aids-geassocieerde B-cellymfomen zijn te beschouwen als neoplastische proliferaties van EBV-geïnfecteerde B-cellen, ontstaan in afwezigheid van een immuun bewakingssysteem. Dit wijst erop dat EBV-geïnfecteerde B-cellen in staat zijn tumoren voort te brengen bij immuundeficiëntie.
Of het virus in de ontwikkeling van maligniteiten echt een etiologische rol speelt of enkel bijdraagt tot één van de vele stappen die leiden tot maligne transformatie van cellen is nog onduidelijk.
Dit overzichtsartikel geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van het virus en de associatie met verschillende aandoeningen.

Epstein-Barr virus and human cancer
Epstein-Barr virus (EBV) is one of the most widespread viruses and it has been linked to a growing spectrum of benign and malignant diseases. Its association with Burkitt’s lymphoma and nasopharyngeal carcinoma has already received much attention.
The outbreak of AIDS further revealed the oncogenic potential of EBV. AIDS-associated lymphoma is a proliferation of EBV-infected B cells in the absence of immune surveillance. Patients with immunodeficiency run a higher risk of developing EBV associated malignant tumors.
It is still not clear whether the virus constitutes a true aetiological factor in human malignancies or whether it only contributes to one of the numerous steps leading to malignant transformation.
This review summarises the virologic characteristics and recent progress regarding EBV associated diseases.

download article
18.206.48.142.