PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Magnetische kernspintomografie bij myocardinfarct: situering en resultaten
Author(s): VAN HOE L, VANDERHEYDEN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 897-904
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001649

Abstract :
Magnetische kernspintomografie ("Magnetic Resonance Imaging" of MRI) is een techniek die toelaat afwijkingen van de hersenen, de wervelkolom en de gewrichten te onderzoeken. Sinds enige tijd wordt MRI ook gebruikt voor het onderzoek van bewegende organen zoals het hart.
In deze bijdrage wordt de waarde van een MRI bij de evaluatie van patiënten met een myocardinfarct besproken. Na een korte uiteenzetting over het potentieel klinisch belang en de gebruikte methoden wordt eigen ervaring weergegeven. Hieruit blijkt dat MRI toelaat op een niet-invasieve manier infarcten aan te tonen en te kwantificeren, alsook dat de aldus bekomen gegevens toelaten het nut van revascularisatie vooraf te beoordelen. Bijzonder interessant hierbij is de mogelijkheid om de transmurale uitbreiding van een infarct in het licht te stellen en om het totale infarctvolume te berekenen. Mogelijke toepassingen in de klinische praktijk worden besproken.

Magnetic resonance imaging in myocardial infarction
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is commonly used for the evaluation of diseases of the brain, spine, and joints, and can now also be used for visualisation of moving organs like the heart.
In this review, the value of MRI for assessment of patients with myocardial infarction is discussed. After a short overview of its potential clinical importance and the MRI techniques used, our own experience is described. MRI can noninvasively detect and quantify myocardial infarction, and can provide information useful for deciding the potential benefit of revascularisation. Unique for MRI is the ability to distinguish subendocardial and transmural infarctions by simple visual assessment, as well as to calculate total infarct volumes. Potential clinical applications are discussed.

download article
3.227.233.55.