PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zwangerschap en trombose
Author(s): VERMYLEN J, THROMBOSIS GUIDELINES GROUP VAN DE BELGIAN SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS EN DE BELGIAN WORKING GROUP ON ANGIOLOGY
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 9   Date: 2003   
Pages: 602-607
DOI: 10.2143/TVG.59.9.5001604

Abstract :
Trombose blijft een belangrijke oorzaak van maternale morbiditeit en mortaliteit. In deze consensustekst wordt vooreerst kort ingegaan op enkele farmacologische aspecten van antitrombotica die relevant zijn tijdens de zwangerschap, de bevalling en het postpartum.
Vervolgens worden de situaties overlopen waarin trombosepreventie tijdens zwangerschap en na de bevalling aangewezen kan zijn.
Diagnose en therapie van acute veneuze trombose en longembolie tijdens de zwangerschap worden aangehaald.
Tot slot worden een aantal specifieke situaties besproken, zoals zwangerschapsplanning tijdens orale antistolling, zwangerschap en cardiale kunstkleppen, antitrombotica bij herhaald miskraam, bij ovariaal hyperstimulatiesyndroom, bij keizersnede of bij regionale anesthesie.

Pregnancy and thrombosis
Thrombosis remains an important cause of maternal morbidity and mortality. The present consensus text first discusses some pharmacological aspects of antithrombotic agents which are relevant during pregnancy, delivery and puerperium. It secondly reviews the situations in which thrombosis prophylaxis may be indicated during pregnancy and after delivery. Guidelines for the diagnosis and therapy of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism during pregnancy are provided. Finally, some specific issues are discussed, such as pregnancy planning during chronic oral anticoagulant therapy, pregnancy and prosthetic cardiac valves, as well as the use of antithrombotic agents for recurrent miscarriage, the ovarian hyperstimulation syndrome, or with cesarian section or regional anesthesia.

download article
18.207.238.169.