PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Extracorporele schokgolftherapie
Author(s): HOFMAN A, EECKHAUT B, DE MUYNCK M, VANDERSTRAETEN GG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 9   Date: 2003   
Pages: 596-601
DOI: 10.2143/TVG.59.9.5001603

Abstract :
Extracorporele schokgolftherapie (ESGT) is een relatief nieuwe techniek die toegepast wordt bij aandoeningen van het locomotorisch stelsel.
Het laagenergetisch spectrum van ESGT geeft goede resultaten bij de behandeling van pijn bij chronische insertietendinopathie. Het middelenergetisch spectrum beoogt de desintegratie van kalkdepots met gunstige resultaten bij tendinitis calcarea.
Recente studies tonen veelbelovende resultaten bij pseudartrose.
ESGT is een veilige, niet-invasieve behandelingsmethode, met weinig of geen bijwerkingen. Het aantal wetenschappelijk goed onderbouwde studies is echter beperkt. Er is nood aan prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde studies waarbij men gebruikmaakt van een gedocumenteerde en gestandaardiseerde ESGT-procedure en -dosering.

Extracorporeal shock wave therapy
Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) is a relatively new technique that is applied for disorders of the musculoskeletal system.
With low-energy ESWT good results have been obtained in the treatment of pain due to chronic insertional tendinitis. Medium-energy ESWT intends to desintegrate calcific deposits, with good results in calcifying tendinitis. Recent studies have shown promising results in pseudarthrosis.
ESWT is a safe, noninvasive treatment modality with little or no side-effects. However scientifically fundamental studies are scarce. There is a need for prospective randomised, double-blind studies in which a documented and standardised ESWT procedure and dosage are used.

download article
3.227.252.66.