PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut abdomen door trombose van de vena mesenterica
Author(s): VAN MOER E, VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 343-348
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001560

Abstract :
Een trombose van de v. mesenterica is een zeldzame oorzaak van darmischemie, die gepaard gaat met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Het stellen van de diagnose gebeurt in de meerderheid van de gevallen door niet-invasieve beeldvorming en vaak met vertraging vanwege de meestal aspecifieke klinische presentatie en de lage verdenkingsgraad door de clinicus.
De mogelijkheid van een trombose van de v. mesenterica dient overwogen te worden bij patiënten met weinig specifieke abdominale symptomen en een voorgeschiedenis van veneuze of andere voorbeschikkende factoren.
Een snelle diagnose met het prompt starten van antistolling is de hoeksteen van de behandeling. Toediening van heparine heeft een gunstig effect zowel op het voorkomen van recidief als op de mortaliteit. Een combinatie van anticoagulatie en heelkundige exploratie wordt voorbehouden aan patiënten met peritonitis.

Abdominal pain caused by mesenteric vein thrombosis
A 61-year-old woman with a recent history of diabetes presented with abdominal pain caused by mesenteric venous thrombosis. She was found to have activated protein C resistance resulting from a single mutation in the gene coding for coagulation factor V. Mesenteric venous thrombosis is an uncommon cause of mesenteric ischemia associated with severe morbidity and significant mortality. In the majority of the cases the diagnosis is established by non-invasive imaging techniques but often considerably delayed because of a low degree of suspicion on the part of clinicians and the nonspecific clinical presentation. The possibility of mesenteric venous thrombosis should be considered in patients with nonspecific abdominal symptoms and a previous history of venous thrombosis or other predisposing conditions. Early diagnosis and the immediate use of anticoagulation are the mainstay of therapy. Administration of heparin is beneficial for reducing recurrence and mortality. Surgery combined with anticoagulation should be limited to patients with peritonitis.

download article
34.204.175.38.