PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De behandeling van astma: Lessen uit de "AIRE"- en de "ADUR"-studie
Author(s): VERLEDEN GM, DE VUYST P, LOUIS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 336-342
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001559

Abstract :
De behandeling van astma verloopt in België (en elders in de wereld) nog verre van optimaal, niettegenstaande er momenteel goede medicatie beschikbaar is. Verschillende factoren liggen hier mee aan de oorzaak. Op basis van twee recente publicaties, AIRE en ADUR, wordt verder op deze mogelijke oorzaken ingegaan en worden oplossingen aangereikt om tot een betere astmacontrole te komen. Verder wordt de rol van combinatietherapie (inhalatiecorticosteroïden met langwerkende ß2-mimetica) toegelicht.

Therapy of asthma: lessons from AIRE and ADUR
Therapy of asthma in Belgium remains far from optimal, despite the availability of many controller drugs in recent years. Several reasons are responsible for this non-optimal treatment. Based on two recent publications (AIRE and ADUR), we try to explain some of these reasons and propose solutions to finally obtain a better asthma control. Furthermore, the possible role of combination therapy (inhaled steroids combined with inhaled long-acting ß2-agonists) will also be discussed.

download article
35.171.146.16.